คณะบุคคลเว็บมาสเตอร์เปิดให้บริการรับจดทะเบียนโดเมนเนม .com, .net , .org, .info , .tv และ .biz ในราคา 600 บาทต่อปี ซึ่งผู้ที่จดทะเบียนโดเมนเนม จะได้รับบริการดังต่อไปนี้
ฟรีสำหรับบริการ Parking Page ในกรณีที่ท่านยังไม่ได้ทำการเช่า Hosting
ฟรีสำหรับโดเมนเนม forwarding (Web/URL Forwarding)
ฟรีสำหรับการสร้าง Subdomain


สำหรับผู้ที่สนใจต้องการจดทะเบียนโดเมนเนมตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปเรามีส่วนลด 5% สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ support@virtualoffices.com หรือติดต่อได้ที่เบอร์ 02-930-5224


Price List

รายการ
ราคา
หมายเหตุ
จดทะเบียนโดเมนเนม
600 บาท/ปี
 
ต่ออายุโดเมนเนม
600 บาท/ปี
 
ย้ายโดเมนเนม
650 บาท/ปี
**ต้องชำระ 2 ปี 1,300 บาท


ในส่วนของการชำระเงิน : ชำระเป็นเงินสดโดยโอนเข้าบัญชี

       ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขา : ย่อย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ (อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์)
        ชื่อบัญชี : คณะบุคคลเว็บมาสเตอร์ บัญชี : ออมทรัพย์

       เลขที่บัญชี : 251-2-00366-9 

และ Fax สำเนาใบ pay in slip ระบุชื่อโดเมนที่จดทะเบียน และส่งมาที่ Fax : 02-930-5228

ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการจดทะเบียนโดเมนเนม ที่จะต้องส่งมามีดังนี้

1) ชื่อ-นามสกุล ของเจ้าของโดเมน (ภาษาอังกฤษ) ในกรณีนี้ อาจจะใช้ชื่อเป็นบริษัทได้
2) ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ (ภาษาอังกฤษ) พร้อมเบอร์โทรศัพท์
3) E-mail Address 
4) Admin Contact ระบุชื่อ-นามสกุล และ email address และเบอร์โทรศัพท์

สำหรับผู้ที่ต้องการ

 ต่ออายุโดเมน
 การเปลี่ยนแปลง DNS, ชื่อผู้ดูแลโดเมนเนม
 การย้ายโดเมนเนม

กรุณาแจ้งเรื่องมาที่ support@virtualoffices.com หรือติดต่อที่เบอร์ : 02-930-5228

 
 
  Copyright © 2005 - 2008 Welcome to Virtualoffices. Designed by Virtualoffices Team.